Årsmøte

Hafslo sogelag inviterer til årsmøte, onsdag 13.februar 2019 på
Eikum hotell – kl 1900.

SAKLISTE / PROGRAM:

 1. Opning, velkomst og song av Tordis Skjerdal Rauboti m/fl.
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av sakliste
 4. Innmelde saker
 5. Val av møteleiar og skrivar
 6. Val av to medlemar til å skriva under møteboka
 7. Årsmeldingar frå laget og nemnder m/handlingsplanar for 2019
 8. Revidert rekneskap
 9. Fastsetting av kontingent for 2020
 10. Val
 11. Kåseri v/rådgjevar på fylkesarkivet Per Olav Bøyum
 12. Servering / loddsal / trekning
 13. Allsong m/Tordis og alle
 14. Presentasjon av heimesida v/Aamund Bremer
 15. Avslutning
  Vel møtt til medlemar og andre interesserte

Styret

Følg og lik oss på Facebook: