Årsmøte 2020

Hafslo sogelag inviterer til årsmøte, onsdag 12. februar 2019 på Eikum hotell – kl 1900.

SAKLISTE / PROGRAM:

 1. Opning, velkomst og song av Tordis Skjerdal Rauboti
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av sakliste
 4. Innmelde saker
 5. Val av møteleiar og skrivar
 6. Val av to medlemar til å skriva under møteboka
 7. Årsmeldingar frå laget og nemnder med arbeidsplanar for 2020
 8. Revidert rekneskap
 9. Fastsetting av kontingent for 2021
 10. Val
 11. Enkel servering, loddsal og trekning
 12. Foredrag av Terje Mikael Hasle Joranger: Lokal utvandring til Amerika frå gamle «Hafslo kommune»
 13. Avslutning

Vel møtt til medlemar og andre interesserte

Styret

Følg og lik oss på Facebook: