Daily Archives: 27/07/2022

1 post

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3.8 KL. 19:00

Hafslo sogelag held ekstraordinært årsmøte på Eikum hotell, onsdag 3.8 – kl 1900. SAKLISTE: Velkomst  Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakliste Sak til handsaming: Forslag frå styret om lovendring i laget si lov, § 12. i samband med registrering i Frivillighetsregisteret Kaffi Avslutting