EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3.8 KL. 19:00

Hafslo sogelag held ekstraordinært årsmøte på Eikum hotell, onsdag 3.8 – kl 1900.

SAKLISTE:

  1. Velkomst
  2.  Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av sakliste
  4. Sak til handsaming: Forslag frå styret om lovendring i laget si lov, § 12. i samband med registrering i Frivillighetsregisteret
  5. Kaffi
  6. Avslutting