sogelaget

22 innlegg

STATUS BYGGEPROSJEKT PÅ FLUGA.

Som det er registrert av gåande og køyrande i Krekavegen, er det anleggsaktivitet på Fluga. Hafslo sogelag har lenge hatt planar om bygging av reiskapshus, med stall i enden av bygget. Reiskapshuset skal vera til samling av gamle hestereiskapar, til framvisning for interesserte. Stallen er tiltenkt nyttast til hestesportsaktivitet, der […]

Årsmelding 2020

Styre:  Leiar: Svein Solheim vald i 2019 på val  Nestleiar: Henny Eikum Roterud vald i 2019 på val  Sekretær: Gerd Westby Haugen vald i 2019 på val Kasserar: Torstein Molland vald i 2020 ikkje på val Styremedlem: Aud Marit Hilleren vald i 2020 for eitt år  Varamedlemar til styre:  Kristoffer […]

Årsmøte (påmelding på epost/mobil)

HAFSLO SOGELAG HAR ÅRSMØTE PÅ EIKUM HOTELL,ONSDAG 10.FEBRUAR – KL 1900.– VANLEGE ÅRSMØTESAKER.– SERVERING.SAKER EIN YNSKJER TA OPP PÅ MØTET, SENDAST STYRET INNAN 3.2. Grunna smittevern, er det avgrensa til 50 deltakarar, med påmelding,Påmelding med navn og telefonnummer må sendast til Henny Eikum Roterud: 90143975 / henny.roterud@yahoo.no For medlemar påmelding […]

Med kommodeskuffa som babyseng

Dei som kjenner historien til husmannsplassen Fluga veit at på denne plassen levde familiar med store barneflokkar, og me er overbeviste om at veggene i dette kammerset har vore vitne til mange barnefødslar.

Alle me i Fluganemndi har jo levd nokre år, og me veit at babyseng var ofte mangelvare. Løysinga kom fram då det viste seg at den første soveplassen for nokon av oss hadde vore ei kommodeskuffa.

Stor dugnadsaktivitet i sommar

Det har vore ein spesiell sommar for dei fleste av oss. Dette gjeld også oss i Hafslo Sogelag. Grunna korona-situasjonen har det ikkje vore mogleg å gjennomføre dei vanlege aktivitetane som trekker mykje folk. Til dømes måtte den tradisjonsrike slåttedagen på Fluga avlysast i år. På tross av dette har […]

Våronn på 1800-talet

I si skildring av Hafslo Kring 1860, utgjeve som tidsskrift av Historielaget for Sogn, fortel Kristen Bremer om våronna. Sumarmål (14de april) er nyårsdag i jordbruket. Snart er det såtid, våronni skal førebuast. Enno er det meir vinter enn vår. Dei hadde som vanleg sett myke på om hausten, så […]

Årsmelding for driftsåret 2019

Årsmøte på Eikum Hotell, onsdag 12.februar 2020 Styre: Leiar: Svein Solheim vald i 2019 ikkje på val Nestleiar: Henny Eikum Roterud vald i 2019 ikkje på val Sekretær: Gerd Westby Haugen vald i 2019 ikkje på val Kasserar: Torstein Molland vald i 2018 på val Styremedlem: Aud Marit Hilleren vald […]

STRANDSITJARSTADEN MARIFJØRA

Semesteroppgåve ved HSF, våren 1995Av Mai Svangstu og Henny Eikum Roterud FORORD Me starta arbeidet med denne oppgåva i februar 1995. Etter at me hadde funne ut kva me ville skriva om, tok me kontakt med Per Sandal på DH og fekk klarsignal og oppmuntring frå han . Fylkesarkivet i […]