Årsmøte

Hafslo sogelag har årsmøte på Eikum Hotell, onsdag 8.februar 23  – kl 19:00

Vanlege årsmøtesaker

Saker ein ynskjer ta opp, må vera innkomne innan 24.januar

SAKLISTE:
1. Opning / velkomst.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Godkjenning av sakliste.
4. Innmelde saker:
    a) Innstilling frå styret på godkjenning av Kvalenprosjektet.
    b) Framlegg frå styret til val av nemnd for Kvalenprosjektet.
    c) Innstilling frå styret på æresmedlem i Hafslo sogelag.
   d) Orientering vedkomande framtidig eigarforhold av husmannsplasen Stuaflåten.
5. Val av møteleiar og referent.
6. Val av to medlemar til å skriva under møteboka.
7. Årsmelding frå styret og nemnder, med arbeidsplanar for 2023  Orientering /gjennomgang av heimesida.
8. Revidert rekneskap og budsjett.
9. Fastsetting av kontingent for 2024.
10 Innkomne saker.
11. Val.
12. Underhaldning.
13 Servering og loddsal.
14. Trekning.
15. Avslutning.

Medlemar og andre interesserte er velkomne.

Styret