Bygdakveld den 2. september kl 19:00 i Hafslo Samfunnshus

Sylfest Lomheim held foredrag om stadnamn i gamle Hafslo herrad og om spesielle ord og uttrykk i dialekten. Kva er dei eldste namna?Kva for stadnamn finn me att andre stader?Oslo og Hafslo – kva er likt i namnetydinga der?Kva er bakgrunnen for det lokale uttrykket ‘skyvalandet’?Finst det franske og tyske […]

STATUS BYGGEPROSJEKT PÅ FLUGA.

Som det er registrert av gåande og køyrande i Krekavegen, er det anleggsaktivitet på Fluga. Hafslo sogelag har lenge hatt planar om bygging av reiskapshus, med stall i enden av bygget. Reiskapshuset skal vera til samling av gamle hestereiskapar, til framvisning for interesserte. Stallen er tiltenkt nyttast til hestesportsaktivitet, der […]

Årsmelding 2020

Styre:  Leiar: Svein Solheim vald i 2019 på val  Nestleiar: Henny Eikum Roterud vald i 2019 på val  Sekretær: Gerd Westby Haugen vald i 2019 på val Kasserar: Torstein Molland vald i 2020 ikkje på val Styremedlem: Aud Marit Hilleren vald i 2020 for eitt år  Varamedlemar til styre:  Kristoffer […]

Årsmøte (påmelding på epost/mobil)

HAFSLO SOGELAG HAR ÅRSMØTE PÅ EIKUM HOTELL,ONSDAG 10.FEBRUAR – KL 1900.– VANLEGE ÅRSMØTESAKER.– SERVERING.SAKER EIN YNSKJER TA OPP PÅ MØTET, SENDAST STYRET INNAN 3.2. Grunna smittevern, er det avgrensa til 50 deltakarar, med påmelding,Påmelding med navn og telefonnummer må sendast til Henny Eikum Roterud: 90143975 / henny.roterud@yahoo.no For medlemar påmelding […]

Stor dugnadsaktivitet i sommar

Det har vore ein spesiell sommar for dei fleste av oss. Dette gjeld også oss i Hafslo Sogelag. Grunna korona-situasjonen har det ikkje vore mogleg å gjennomføre dei vanlege aktivitetane som trekker mykje folk. Til dømes måtte den tradisjonsrike slåttedagen på Fluga avlysast i år. På tross av dette har […]

Årsmelding for driftsåret 2019

Årsmøte på Eikum Hotell, onsdag 12.februar 2020 Styre: Leiar: Svein Solheim vald i 2019 ikkje på val Nestleiar: Henny Eikum Roterud vald i 2019 ikkje på val Sekretær: Gerd Westby Haugen vald i 2019 ikkje på val Kasserar: Torstein Molland vald i 2018 på val Styremedlem: Aud Marit Hilleren vald […]

Slåttedag på Fluga laurdag 6. juli

Velkommen til slåttedag med slåttegraut på husmannsplassen Fluga på Hafslo laurdag 6. juli kl. 12 Me sler med ljå og hesjar både i troehes og hes med streng.Vil du prøva å slipa ljå ? Slipesteinen er klar! Sal av rømmegraut og kaffiUtlodding og ein liten musemus-quiz!Loddsal og musikk Velkommen til […]

Hafslo barnehage har laga biletbok om Haugmelarisen og Stedjerisen

På lilla avdeling ved Hafslo barnehage har 18 barn laga ei flott biletbok om segnet om Haugmelarisen og Stedjerisen. Dei las segnet, skreiv det litt om så det vart som eit eventyr, og barna fekk illustrere ulike deler av historia. Alle illustrasjonane er med i boka. Du kan lese heile […]

God aktivitet i Hafslo sogelag

Referat frå årsmøte, 13.02.19 Hafslo sogelag hadde årsmøte på Eikum hotell 13.2. Leiaren i laget ynskte dei 65 frammøtte velkomne, og var imponert over den store interessa. Spesiell velkomst til æresmedlem i laget, Kåre Alme, med applaus frå årsmøte. Her var blant dei frammøtte, fleire tidlegare leiarar, styremedlemar og deltakarar […]

Årsmelding 2018

Driftsåret 2018 Styre: Leiar: Svein Solheim vald i 2017 -2 år på val Nestleiar: Gunvor Kjos Wenjum vald i 2017 – 2 år på val Sekretær: Hans Moseng vald i 2018 – 1 år på val Kasserar: Torstein Molland vald i 2018 – 2 år ikkje på val Styremedlem: Johannes […]