Slåttedag på Fluga 1. juli

Fokus i år blir onning på gamlemåten, museumsquiz, musikk, lotteri og sal av slåttegraut, kaffi og kaker.

Riding med hest, framvising av hestereidskapar og gardsutstyr i museet.

Aktivitetane startar kl 11.30
Sal av slåttegraut frå kl 13.30

Trekking loddsal kl 14