Framside

11 innlegg

Slåttedag på Fluga 29. juni

Fokus i år blir onning på gamlemåten, lett underholdning, leikar for born, lotteri og sal av slåttegraut, kaffi og kaker. Riding med hest Framvising av hestereidskapar og gardsutstyr i museet. Aktivitetane startar kl 11.30 Sal av slåttegraut frå kl 13.00 Trekking loddsal kl 14

Årsmøte

Hafslo sogelag har årsmøte på Eikum Hotell onsdag 14.2.24 kl 19:00. Vanlege årsmøtesaker. Servering og utlodding. Det vert visning av filmen «Solvornstrondi og strandsitjarane».

Slåttedag på Fluga 1. juli

Fokus i år blir onning på gamlemåten, museumsquiz, musikk, lotteri og sal av slåttegraut, kaffi og kaker. Riding med hest, framvising av hestereidskapar og gardsutstyr i museet. Aktivitetane startar kl 11.30Sal av slåttegraut frå kl 13.30 Trekking loddsal kl 14

Årsmeldingar for driftsåret 2022

Styre: Svein Solheim leiar vald i 2021 på val Aamund Bremer nestleiar vald i 2022 for 2 år Aud Marit Hilleren sekretær vald i 2022 for 2 år Gerd Westby kasserar vald i 2021 på val Kristoffer Melheim styremedlem vald i 2022 for 2 år Varamedlemer til styre: Torodd Joranger […]

Årsmøte

Hafslo sogelag har årsmøte på Eikum Hotell, onsdag 8.februar 23  – kl 19:00 Vanlege årsmøtesaker Saker ein ynskjer ta opp, må vera innkomne innan 24.januar SAKLISTE:1. Opning / velkomst.2. Godkjenning av innkalling.3. Godkjenning av sakliste.4. Innmelde saker:    a) Innstilling frå styret på godkjenning av Kvalenprosjektet.    b) Framlegg frå […]

Stadnamn

Stadnamnsamlinga til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane omfattar meir enn 250 000 stadnamn frå kommunane i fylket vårt. Arbeidet med å samle inn stadnamn starta i 1985. Hafslo sogelag har bidrege aktivt til å samle inn stadnamn frå vårt område.  Her er eit utsnitt frå Fylkesarkivet sitt fylkesatlas, zoom inn […]