Slåttedag på Fluga 29. juni

Fokus i år blir onning på gamlemåten, lett underholdning, leikar for born, lotteri og sal av slåttegraut, kaffi og kaker.

Riding med hest

Framvising av hestereidskapar og gardsutstyr i museet.

Aktivitetane startar kl 11.30

Sal av slåttegraut frå kl 13.00

Trekking loddsal kl 14