Stadnamn

Stadnamnsamlinga til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane omfattar meir enn 250 000 stadnamn frå kommunane i fylket vårt. Arbeidet med å samle inn stadnamn starta i 1985. Hafslo sogelag har bidrege aktivt til å samle inn stadnamn frå vårt område. 

Her er eit utsnitt frå Fylkesarkivet sitt fylkesatlas, zoom inn for å sjå dei aktuelle namna. Fleire detaljar finn ein på www.fylkesatlas.no