Opptak frå bygdakveld 2. september 2021

Sjå opptak frå bygdakvelden 2. september der Sylfest Lomheim held foredrag om stadnamn i gamle Hafslo herrad og om spesielle ord og uttrykk i dialekten. Kva er dei eldste namna? Kva for stadnamn finn me att andre stader? Oslo og Hafslo – kva er likt i namnetydinga der? Finst det franske og tyske ord i dialekten? Og mykje, mykje meir. Han kjem òg inn på utviklinga av dialekten.