Slåttedag med åpning av stall og reiskapshus på Fluga laurdag 2. juli kl. 11:00

Åpning av stall og reiskapshus kl. 11:00
Slåttedag med slåttegraut frå kl. 12:00

Aktivitetar for born og vaksne:

* Vær med å slå med ljå, sette opp hes, rake og hesje på gamlemåten. Både på troehes og strenghes.
* Du kan slipe ljåen, ta gjerne med eigen ljå.
* Køyring med hest og hjulslede og riding for ungar.
* Sjå alt det gamle hesteutstyret og reidskapane som er samla i reidskapshuset.
* Kåseri, torararmusikk og museumsquiz.
* Det blir leikar og aktivitetar både for born og vaksne.
* Sal av rømmegraut, kaffi og kaker.
Velkommen til Fluga!

Hafslo Sogelag ved Flugenemdi