Søndagsope på Fluga 17. juli

Husmannsplassen Fluga

Hafslo Sogelag inviterer til søndagsope på Fluga.

17. juli kl. 11:30 – 15:00

Det vert omvisning i:
-husmannsstova og uthus
-nyåpna reiskapshus med utstilling av hestereiskap .

Køyring med hest og hjulslede – kr 30,-.

Alle er velkomne!